Vang nho bổ huyết

480.000

  • Nồng độ vang nho đạt 8.5 độ
  • Đóng chai từ 2016 đến 2022
Danh mục:
Liên hệ