Lễ Hội Truyền Thống Độc Đáo Ở Ninh Thuận

LỄ HỘI RIJA NAGAR

Đây là lễ hội đầu tiên của đồng bào Chăm không phân biệt tôn giáo; Làng nào cũng tổ chức và mở hội. Nét độc đáo của lễ hội này là điệu múa bước lên lửa của bậc thầy múa Ka-ing. Lễ hội được tổ chức vào tháng Giêng Chăm lịch tương ứng với tháng Năm Dương lịch.

LỄ HỘI RAMƯWAN

Đây là lễ hội truyền thống của người Chăm Bàni, diễn ra với nhiều nghi lễ từ hành hương đến quét mả. Lễ hội được tổ chức vào tháng 9 Chăm lịch tại các làng Chăm Bàni tương ứng với thời điểm cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 Dương lịch.

LỄ HỘI RAMƯWAN
LỄ HỘI RAMƯWAN

LỄ HỘI KATÊ

Diễn ra vào tháng 7 Chăm lịch (tháng 10 dương lịch), được coi là lễ hội lớn và quan trọng của người Chăm Bà-la-môn. Lễ hội diễn ra đầu tiên ở đền tháp và sau đó là ở các làng Chăm. Không khí lễ hội gắn liền với những ngôi đền, những chức sắc Chăm, những cô gái Chăm duyên dáng bên ngôi tháp cổ

Nguồn Ảnh: http://baoninhthuan.com.vn/news/73165p0c29/vai-net-ve-le-hoi-ramuwan.htm


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ